Rozděleni tlakoměrů

Pro měření tlaku se využívá různých fyzikálních principů, které se liší podle charakteru převodu tlaku na výstupní signál. Měřiče tlaku (tlakoměry) můžeme rozdělit podle několika hledisek.

 

Podle rozsahu měření:

·            manometry pro měření přetlaků,

·      barometry pro měření tlaků ovzduší,

·            vakuometry pro měření velkých podtlaků,

·            diferenční ( rozdílový ) tlakoměr pro měření tlakových rozdílů,

·            manovakuometry pro měření přetlaků a podtlaků.


Podle fyzikálního principu :

1. Kapalinové

- jsou založeny na účinku hydrostatického tlaku, který vyvozuje tlakoměrná kapalina.

2. Se silovým účinkem

- měření tlaku se převádí na měření síly, jejíž účinky jsou vyvažovány např. závažím či pružinou.

3. Deformační

- měřený tlak způsobuje pružnou deformaci tlakoměrného členu. Velikost deformace je úměrná hodnotě měřeného tlaku.

4. Elektrické

- využívají principu tlakové závislosti některých elektrických veličin.


Podle stupně přesnosti:

·     provozní,

·           kontrolní        - o třídu přesnější než provozní,

·            laboratorní          - bývají nejpřesnější.

Na internetových stránkách firmy Ú.P.A. Olomouc naleznete přehled tlakoměrů s jejich nákresem a použitím. Úvodní strana je zde.