Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
chvění stojaté vlnění vznikající v ohraničeném prostředí v důsledku interference vlnění odražených v různých směrech od hraničních ploch prostředí. Viz vlnění, resp. kmitání, stojaté vlnění
chyba absolutní termín, kterým se rozlišuje chyba v absolutních hodnotách od chyby relativní (poměrné)
chyba relativní poměr (absolutní) chyby, vyjádřené hodnotou měřené nebo vytvářené veličiny ke konvenčně pravé hodnotě