Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
Fázová bezpečnostÚhel, o který se může změnit fázová charakteristika otevřené smyčky regulačního obvodu, aniž by došlo ke ztrátě stability. Používá se také označení zásoba stability ve fázi. Její hodnotu stanovíme z průběhu frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích nebo v komplexní rovině.
FototranzistorPolovodičový receptor se dvěma PN přechody. Tranzistorový efekt zesiluje proudovou změnu na PN přechodu. Měřicí rozsah (10-1 až 106) lm, citlivost 10-1 A•m-1.
Frekvence vzorkováníUrčuje rychlost odebírání vzorků měřené veličiny v systémech se vzorkováním.více na Wikipedia: Sampling frequency, Sampling rate
Frekvenční analýzaRozbor vlastností signálu nebo systému ve frekvenční oblasti. Jde-li o f. a. signálu, zjišťujeme, jaké frekvence jsou v tomto signálu obsaženy, tj. určujeme frekvenční spektrum signálu. Jde-li o signál periodický, je toto spektrum diskrétní (nespojité), jde-li o signál neperiodický (např. jednotkový skok), je jeho spektrum spojité. F. a. systému znamená určení vlastností systému s ohledem na různé frekvence budicího signálu. Výsledkem f. a. systému je jeho frekvenční charakteristika.více na Wikipedia: Frequency analysis
Frekvenční oblastOznačení pro analýzu, popř. syntézu systémů na základě jejich frekvenčních vlastností. Řešením ve f. o. je např. návrh regulátoru podle požadovaného tvaru frekvenční charakteristiky otevřené smyčky apod.více na Wikipedia: Frequency domain
fyzika praktická část fyziky pojednávající o fyzikálních měřeních