Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
jednotka násobná jednotka větší než jednotka výchozí zpravidla hlavní, v SI se tvoří předepsaným způsobem, většinou po 3 řádech. Násobné jednotky jsou rozlišovány předponami. Jsou to: deka- (da-) pro činitel 101, hekto- (h-) pro 102, kilo (k-) 103, mega- (M-) 106, giga- (G-) 109, tera- (T-) 1012, peta- (P-) 1015, exa- (E-) 1018, zetta (Z-) 1021 a yotta- (Y-) 1024. U některých starších nebo vedlejších jednotek může mít násobná jednotka samostatný název (např. sekunda a minuta). Předpony lze použít i pro některé jednotky vedlejší (např. litr).Výjimkou je kilogram, jenž je v SI jednotkou základní a hlavní, má však předponu kilo-, ale není jednotkou násobnou
jednotka SI jednotka Mezinárodní soustavy jednotek SI: viz soustava jednotek SI
jednotka vedlejší v ČR dříve jednotka zákonná měřicí, kterou bylo možno používat vedle jednotek SI. Po vydání normy ČSN ISO 31a ČSN ISO 1000 je to jednotka, která nepatří do SI, kterou však lze nadále používat, jednotka mimo SI
Jednotka základníHlavní jednotka veličiny, která byla v určité soustavě veličin zvolena za základní. Ze souboru základních veličin se vytváří příslušná soustava základních jednotek.
jednotka základní hlavní jednotka veličiny, která byla v určité soustavě veličin zvolena za základní. Ze souboru základních veličin se vytváří příslušná soustava základních jednotek
jev piezoelektrický vznik elektrických nábojů na plochách některých krystalů, které nemají střed symetrie, při jejich mechanickém namáhání. Vzniklý náboj je přímo úměrný působící síle. Používají se hlavně krystaly křemene, krystaly vinanu sodnodraselného (Segnetova sůl), fosforečnanu amonného a titaničnanu barnatého a strontnatého. Jev může probíhat i v opačném směru
jev Wiedemannův jeden z magnetomechanických jevů, projevující se vznikem krouticího momentu u drátu (tenké tyčky) z feromagnetického materiálu, je-li podélně magnetován a prochází-li jím současně elektrický proud. Tento jev je reciproký: drát, který je mimo magnetické pole se při namáhání krutem zmagnetuje, prochází-li jím elektrický proud