Encyklopedie automatizace
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zobrazit slovník Zobrazit všechny pojmy


Pojmy
RAM(Random Access Memory) Jsou těmi pamětmi, s nimiž nejčastěji spolupracuje mikroprocesor. Jsou rychlejší než ROM, dají se použít k zápisu i čtení.
RámecAby paket mohl být správně přenesen, je před odesláním doplněn o nezbytné údaje (cílová adresa, zdrojová adresa, kontrolní znaky, požadí paketu). A právě takto rozšířenému paketu se říká rámec (frame).
Reálný časOznačení časového měřítka, ve kterém sledovaný proces skutečně probíhá. Hlavní podmínkou pro zapojení číslicového počítače do přímého řízení je právě práce počítače v r. č., což mnohdy klade velké nároky na operační rychlost celého řídicího systému.
RegulaceZvláštní druh řízení, při kterém se využívá informace o výsledku provedených akčních zásahů (zpětná vazba). Cílem r. je vyloučit vliv poruch, které působí na regulovanou soustavu.více na Wikipedia: Control
Regulační orgányJsou zařízení pro ovládání toku hmoty nebo energie systémem, tj. průtoku kapalin, plynů a par, sypkých hmot, elektrického proudu, světelného a magnetického toku aj.
RegulátorObecný termín pro zařízení nastavující průtok plynů, kapalin nebo elektrické energie tak, aby bylo dosaženo stanovených hodnot.
Regulovaná soustavaObjekt, na který prostřednictvím akční veličiny působí regulátor tak, aby dané fyzikální veličiny r. s. měly požadované hodnoty. Podle počtu těchto regulovaných veličin rozeznáváme regulované soustavy jednorozměrové a vícerozměrové. Podle statických vlastností dělíme r. s. na lineární a nelineární, podle dynamických vlastností na statické a astatické. Hlavní úlohou při návrhu systémů automatické regulace je stanovení matematického modelu r. s. K tomu je třeba provést identifikaci a aproximaci r. s.
Regulovaná veličinaVýstupní veličina regulačního obvodu (regulované soustavy), která je pomocí regulace udržována na požadované hodnotě (viz žádaná hodnota, řídicí veličina).
reluktance magnetický odpor, zn. Rm, koeficient úměrnosti mezi magnetomotorickým napětím Fm a magnetickým indukčním tokem . v daném magnetickém obvodu. Platí: Rm = Fm.F .. Jednotkou je 1 reciproký henry = 1 H-1
rezistor konstrukční součástka elektrických obvodů, jejíž odpor je upraven na určitou hodnotu
RobotBylo původně označení umělých lidských bytostí v Čapkově románu RUR, dnes je to název pro automatický manipulátor, který má určité prvky inteligence. Používá se k náhradě jednoduchých, stále se opakujících úkonů (tváření karosérií, stříkání barev, vkládání součástek do lisů apod.) a pro práce v namáhavých nebo zdraví škodlivých podmínkách. Rozsah prací, které je r. schopen vykonávat, závisí na čidlech, kterými je vybaven, na stupni inteligence, která souvisí s použitým typem řídicího automatu, a na akčních členech — mechanismech.více na Wikipedia: Robot
ROM(Read Only Memory) Buňky paměti je představována elektrickým odporem nebo pojistkou. Výborce lektronicky některé z´nich přepálí. Neporušené prvky vedou proud, je na ních minimální napětí - jsou tedy nositelem logické nuly. Přepálené buňky naopak proud nevedou - nesou informaci o logické jedničce.
Roztoky vlhkostníPro kalibraci vlhkoměrů se používají roztoky a směsi různých látek. Dále jsou uvedeny některé příklady. 1. nasycené roztoky solí (s přebytkem látky u dna), při teplotě 20 °C: síran draselný (K2SO4) 97 % vlhkosti, uhličitan sodný (Na2CO3) 92 %, chlorid draselný (KCl) 86 %, síran amonný ((NH4)2SO4) 80 %, chlorid sodný (NaCl) 75 %, dusičnan amonný (NH4NO3) 65 %, dusičnan vápenatý (Ca(NO3)2) 55 %, uhličitan draselný (K2CO3) 45 %, chlorid vápenatý (Ca Cl2) 35 %, kyselina metafosforečná (PHO3) 10 %. 2. roztok kuchyňské soli (NaCl) při 20 °C: procenta roztoku - procenta vlhkosti: 0 % - 100 %, 5 % - 97 %, 10 % - 93 %, 15 % - 89 %, 20 % - 83 %, 25 % - 83 %, 25 % - 76 %. 3. roztok louhu sodného (NaOH) při 20 °C: procenta roztoku - procenta vlhkosti: 23 % - 70 %, 27 % - 50%, 32 % - 45 %, 36 % - 35 %. 4. roztok louhu draselného (KOH) při 25 °C: procenta roztoku - procenta vlhkosti: 5-97, 10-94, 15-87, 20-80, 25-70, 30-59, 35-46, 40-34, 40-34, 45-23, 50-13. 5. směs kyseliny sírové (H2SO4) s vodou při 20 °C: procento směsi - procento vlhkosti: 0-100, 10-97, 20-87, 30-75, 40-55, 60-16, 70-4.
RS 232Sériové rozhraní, sloužící k propojení dvou bodů. Nejjednodušší pomocí tří vodičů (tzv. Null modem).
RS 485Rozhraní, sloužící jako základ fyzického spojení pro více druhů sériových sběrnic. Je složeno ze dvou vodičů (kroucený pár, často se stíněním).