Kontaktní údaje

VŠB-TU Ostrava
Fakulta Strojní
Katedra automatizační techniky a řízení
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
tel: 59 732 35 11

Váš email
Vzkaz
Vyplňte 'Automat':